Wykluczeni, zmarginalizowani, biedni czy istnieje polska underclass?

Autor: Anna Ratecka

 

Po prawie pięćdziesięcioletnim okresie komunizmu struktura polskiego społeczeństwa coraz bardziej zaczyna być podobna do struktur społeczeństw Zachodniej Europy. Głównym aspektem tego procesu jest wyodrębnianie się klasy średniej, podstawowego segmentu społeczeństw zachodnich. Nie można się jednak spodziewać, że wraz z rozwojem kapitalizmu w Polsce nie pojawią się również negatywne zjawiska z nim związane. Jednym z nich jest wysokie bezrobocie, którego rewersem okazuje się być bieda, w coraz większym stopniu dotykająca ludzi w naszym kraju. W społeczeństwach zachodnioeuropejskich powyższe zjawiska, które obserwowano tam już od ponad trzydziestu lat, przybrały na tyle poważną i trwałą formę, iż doczekały się naukowego opracowania. Nadano im miano underclass [w dalszej stosuję zamiennie nazwę „podklasa”] , doczekały się licznych monografii, interpretacji, podejść teoretycznych, swoich zwolenników i przeciwników.Tekst pracy dostępny w formacie PDF.