Wybiórczość pamięci a proces konstruowania i przechowywania stereotypów etnicznych. Przykład historiografii nacjonalistycznej.

Autor: Agnieszka Kubal

 

Pamięć o przeszłości jest jednym z podstawowych czynników składających się na konstrukt jednostkowej jak i społecznej tożsamości. Wpływa ona na poczucie bezpieczeństwa jednostki dając oparcie jej wyobrażeniom, twierdzeniom i postawom poznawczym w przeszłości. Zakorzenienie w tradycji, tym, co było stanowi jednak także niebezpieczny rezerwuar zachowań służących powielaniu dawnych błędów na zasadzie kalek myślowych w procesie poznawczym. „Trwała, wroga postawa nie mogłaby się wytworzyć między jednostkami, gdyby człowiek nie posiadał pamięci, gdyby wrogość wyczerpywała się w aktualnych przeżyciach, a nie posiadała charakteru trwałej predyspozycji uczuciowej. Ponadto byłaby indywidualną sprawą, gdyby obraz wroga i związane z nim uczucia niechęci czy nienawiści nie mogły być podzielane przez wielu ludzi równocześnie i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Cała tradycja społeczna składa się z takich właśnie obrazów, z których jedne posiadają dla nas pozytywne a inne negatywne znaczenie.”Praca do ściągnięcia w formacie PDF.