Uczelnio - organizuj się! Nowy nabór tekstów

Uczelnio – organizuj się! Nowy nabór tekstów

Kilka miesięcy temu, przy okazji głosowania nad tzw. Ustawą 2.0, w polskim środowisku akademickim zawrzało. Uczelnie rozpoczęły prace nad nowymi statutami. Jakie zmiany ostatecznie czekają na studentki i studentów oraz pracowniczki i pracowników naukowych? Polityczna paralela pomiędzy Polską a Węgrami sprawdza się również na polu szkolnictwa wyższego, o czym świadczy ostatni strajk okupacyjny studentek i studentów budapesztańskiego CEU. Solidarnościowy protest odbył się także w Warszawie. Czerwcowe protesty studenckie na uczelniach sprowokowały kilka oficjalnych dyskusji, ale co pozostało po nich dzisiaj? Jaka wizja akademii będzie realizowana w Polsce?

Nowy nabór tekstów do krytyki.org, która powraca po ponad rocznej przerwie, chcemy oddać rozważaniom dotyczącym uniwersytetu i wspólnoty akademickiej.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów, prac zaliczeniowych, badań, felietonów i wywiadów poświęconych tematyce edukacji, a w szczególności wyzwaniom współczesnego uniwersytetu.

Prześlij swój tekst na adres krytyka.org@gmail.com. Na teksty czekamy do końca lutego 2019.

Wskazówki redakcyjne znajdziesz na: http://krytyka.org/publikuj/

Krytyka org posiada numer ISSN 2299-2642

PS: Jeśli chcesz opublikować tekst o innej tematyce, to również możesz przesłać go na nasz adres. Nie pisz do szuflady!