Ryzyko późnej nowoczesności a samopomocowe techniki polskich młodych prekariuszy i prekariuszek

Ryzyko późnej nowoczesności a samopomocowe techniki polskich młodych prekariuszy i prekariuszek

Mnóstwo młodych ludzi w Polsce przygotowuje się do wejścia na rynek pracy. Dziś jest to o tyle trudne, że to właśnie oni pozostają największą grupą bez zatrudnienia w naszym kraju. Zdając sobie z tego sprawę, studenci i studentki, absolwenci i absolwentki szkół wyższych podejmują szereg różnego rodzaju działań, dzięki którym ich CV wzbogaca się o kolejne pozycje. Udział w różnego rodzaju szkoleniach czy realizowanie darmowych praktyk studenckich i staży to najczęstsze z nich. W poniższej pracy techniki te traktowane są w kategoriach następstw sprekaryzowania polskich młodych, co poprzedza próba wyjaśnienia przyczyn powstania polskiego prekariatu. Część teoretyczna pracy dostarczy zatem informacji na temat przekształceń polskiego systemu społeczno-ekonomicznego, a co za tym idzie zmian w systemie zatrudnienia oraz samej sytuacji młodych na rynku pracy w Polsce. Nie zabraknie też spojrzenia na prekariat jako na nową kategorię społeczną. Wszystko to wpisane w kontekst ponowoczesności, globalnego kapitalizmu, a także powszechnego ryzyka społecznego.

W części empirycznej pracy przedstawione zostaną natomiast wyniki badań (realizowanych w ramach pracy licencjackiej) dotyczących indywidulanych technik samopomocowych, jakich, w odpowiedzi na swoją sytuację, podejmują się młodzi ludzie. Szerzej omówione zostaną ich motywacje oraz oczekiwania wobec konkretnych rozwiązań. Spory fragment pracy poświęcony zostanie strukturalnym, i nie tylko, skutkom decydowania się młodych na uczestnictwo w szkoleniach czy darmowych praktykach studenckich i stażach. Będzie również refleksja nad wyłaniającym się z tekstu obrazem polskich młodych, którzy wplątani w mechanizmy samopomocowe stają się – z jednej strony – seryjnymi poszukiwaczami; samopomocowymi ćpunami, a z drugiej – wyzyskiwanymi. Okazuje się, że podejmowane przez młodych działania często zbliżają ich tylko do kategorii jaką jest prekariat. Czy młodzi mają tego świadomość? Treść pracy pozwoli odpowiedzieć na pytanie.

Czytaj więcej:

Ryzyko późnej nowoczesności a samopomocowe techniki polskich młodych prekariuszy i prekariuszek