Publikuj w Krytyce

Zapraszamy do nadsyłania artykułów naukowych, recenzji, wywiadów oraz krótkich felietonów z komentarzem do aktualnych wydarzeń. Propozycje publikacji prosimy przesyłać w dwóch formatach: Word oraz Portable Document Format (.pdf) na adres krytyka.org@gmail.com.

Redakcja zastrzega sobie prawo do selekcji otrzymanych tekstów.

Wskazówki redakcyjne

Długość nadsyłanych artykułów lub recenzji nie powinna przekraczać 12 stron standardowego maszynopisu (max. 21 600 znaków ze spacjami) oraz 2 stron w przypadku felietonów i wywiadów (max. 3600 znaków ze spacjami).

Do przesyłanych prac należy dołączyć słowa kluczowe, których liczba nie powinna przekraczać 5.

W przypadku korzystania w tekście z innych publikacji lub cytowań, prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń.

Bibliografia

 • w przypadku korzystania z publikacji obcojęzycznej tłumaczonej na język polski, po jej tytule należy podać nazwisko tłumacza
 • w przypadku pozycji książkowej: Weber M. (2002) Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. D. Lachowska, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • w przypadku pozycji książkowej pod redakcją: Olszewski E. (red.) (2004)Doktryny i ruchy współczesnego ekstremizmu politycznego, Lublin, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.
 • w przypadku artykułu w publikacji zbiorowej: Collins R. (2009) Ruchy zbiorowe jako przedmiot uwagi emocjonalnej, przeł. Witkowska A., w: Gorlach K., Mooney P.H. (red.) Dynamika życia społecznego: współczesne koncepcje ruchów społecznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 247-261.
 • w przypadku artykułu w czasopiśmie: Żuk P. (1999) Wybrane aspekty ruchu anarchistycznego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, „Kultura i Społeczeństwo”, nr. 2, s. 25-53.
 • w przypadku artykułu w Internecie: Szwed R., Sondaże w prasie. O pożytku z badań ilościowych w mediach,http://www.statsoft.pl/artykuly/Sondaze_w_prasie.pdf (25 maja 2009) .{przykładowa data dostępu}

Przypisy i cytowanie

 • przypisy bibliograficzne umieszczamy w obrębie tekstu, nie zaś na dole strony, zgodnie z poniższym przykładem:
  (Weber 2002) – nazwisko i data wydania w przypadku odwołania do książki (Weber 2002:157) – nazwisko, data  i numer strony w przypadku odwołania do konkretnego fragmentu

Prawa autorskie

 • Opublikowanie tekstu w portalu KRYTYKA.org nie oznacza utraty możliwości autora do zamieszczania go w innych miejscach.
 • W przypadku chęci skorzystania z jakiejkolwiek zawartości portalu wymagamy uzyskania odpowiedniej zgody ze strony redakcji.
http://krytyka.org/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css