Peer review

Kwalifikacja wszystkich prac składanych do publikacji w Krytyka.org odbywa się zgodnie z zasadami peer review

Składane do publikacji w Krytyka.org teksty nadesłane, jak również prace zespołu redakcyjnego, podlegają wewnętrznej procedurze oceniania. Oznacza to, że każdy składany materiał jest oceniany przez kompetentnych w tematyce danej pracy członków i członkinie redakcji.

Po wykonaniu ewaluacji proponowanego do publikacji opracowania wydawana jest decyzja o dalszym losie pracy. Do autora lub autorki tekstu może następnie zostać wystosowana prośba o naniesienie wskazanych przez redaktora poprawek, tekst może zostać odrzucony, może on również zostać przyjęty do zamieszczenia w serwisie bez poprawek.

Krytyka.org publikuje wyłącznie teksty oryginalne autorów i autorek – spełniające określone przez redakcję standardy merytoryczne i edytorskie. Wszystkie publikowane prace, oprócz oceny, podlegają również koniecznej edycji oraz są archiwizowane w ogólnodostępnym archiwum serwisu.

Zasady dobrej praktyki w publikowaniu tekstów naukowych

W dodatku do powyższych zasad, wszystkie przyjęte do publikacji teksty o charakterze naukowym muszą być opatrzone standardowymi przypisami bibliograficznymi, w sposób, który pozwala na jasne zidentyfikowanie źródeł, do których autor odwoływał się w złożonym przez siebie opracowaniu. Ponadto, Krytyka.org zamieszcza wyłącznie prace odwołujące się do publikacji naukowych i zgodne z zasadami dobrej praktyki.

http://krytyka.org/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css