Ku wolnemu światu? Freedom in the World 2009

Autor: Mateusz Magierowski

Autorzy corocznego raport przygotowywanego przez amerykański think tank Freedom House poddali ocenie respektowanie i ochronę wolności obywatelskich i praw politycznych w poszczególnych krajach świata w 2008 r., dzieląc je na trzy kategorie: kraje wolne, częściowo wolne i kraje bez wolności.

Wysokim wskaźnikiem krajów w pełni wolnych cechuje się oczywiście kontynent europejski.Zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej uzyskała maksymalne noty (1) zarówno w kwestii respektowania wolności obywatelskich, jak i praw politycznych. Wyjątkiem są jedynie Rumunia i Bułgaria, które choć uznane uzyskały w obu wymiarach noty 2, wciąż zaliczane są do krajów całkowicie wolnych. Jedynie jako kraj „częściowo wolny” uznana została aspirująca do członkostwa w UE Turcja. Najniższe noty wśród krajów europejskich, co nie powinno zdziwić nawet słabo zorientowanych w sytuacji międzynarodowej, uzyskały Białoruś ( prawa polityczne- 7- najniższa nota, wolności obywatelskie-6) oraz Rosja (odpowiednio 6 i 5). Aż 19 państw afrykańskich zostało uznanych za „kraje bez wolności”. Najniżej(dwie 7) ocenione zostały takie kraje jak Turkmenistan, Gwinea Równikowa, Somalia, Libia, Sudan, Birma, Uzbekistan, Korea Północna a także, biorąc pod uwagę terytoria zależne, Tybet i Czeczenia. Ogółem bardzo niskie oceny uzyskały republiki posowieckie w Azji Środkowej oraz liczne kraje Afryki Subsaharyjskiej. Podobnież bardzo nisko, co nie jest żadną niespodzianką, ocenione zostały Chiny oraz Kuba (oba kraje uzyskały najniższą notę za respektowanie praw politycznych i 6 za poszanowanie wolności obywatelskich). Prócz rozdania „nagan” Freedom House podkreśliło także poprawę sytacji w krajach, które polepszyły standard respektowania i ochrony praw i wolności obywatelskich. Taka pozytywna tendencja została odnotowana w odniesieniu do sytuacji m.in w niektórych krajach Azji Południowej. Wśród obdarzonych „awansem” znalazł się np. Tajwan i Malezja. Najbardziej jednak cieszyć mogą jednak najwyższe z możliwych noty Polski, uznanej za kraj całkowicie wolny, respektujący i chroniący w wręcz wzorcowy sposób prawa polityczne i wolności obywateli, wbrew częstym malkontenckim lamentom nad rzekomym brakiem poszanowania dla wolności obywatelskich w Polsce, która pod rządami braci Kaczyńskich nie miała szans uzyskać tak wysokiej oceny, by przypomnieć chociażby wyniki raportu opublikowanego w 2007 r. Podsumowując tegoroczny roczny raport Freedom House, pozostaje jedynie życzyć sobie, by za rok Polska utrzymała tak wysoką notę, oraz by „awanse” przeważyły zdecydowanie nad „regresami” w skali globalnej.

Źródła/przydatne linki:

Strona Freedom House

Wprowadzenie do raportu Freedom in the World 2009

Freedom House Map of Freedom

Freedom in the World 2009 – raport

UNPO – Freedom House Report Shows Setbacks in Global Freedom

Foto