Kontakt

W sprawie nadsyłania tekstów, propozycji lub komentarzy, prosimy o kontakt z redakcją pod adresem krytyka.org@gmail.com

Krytyka.org wydawana jest przez Instytut Socjologii UJ w Krakowie

ISSN 2299-2642

 

 

http://krytyka.org/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css