Jak estetyka może zmienić świat? Wykład Geo Britto z Centrum Teatru Forum z Rio de Janeiro

Jak estetyka może zmienić świat? Wykład Geo Britto z Centrum Teatru Forum z Rio de Janeiro

Fundacja Dobra Wola i Centro de Teatro do Deprimido zapraszają na spotkanie z Geo Britto, koorynatorem The Center for the Theatre of Opressed w Rio de Janeiro

Poniedziałek/5.05/godz. 19.00

Teatr Nowy w Krakowie, ul. Gazowa 21

Zapraszamy!

 

/ENGLISH VERSION BELOW/
WSTĘP WOLNY

Praktyczny wykład prowadzony przez Geo Britto politycznego i artystycznego koordynatora The Center for the Theatre of the Oppressed w Rio de Janeiro. Centrum zostało założone przez Augusto Boala i zajmuje się używaniem technik teatralnych (Teatru Forum, Teatru Legislatywnego) do wpływania na zmiany społeczne oraz tworzenia przestrzeni aktywności i partycypacji obywatelskiej.

Geo Britto jest członkiem The Center for the Theatre of the Opprressed w Rio de Janeiro od 1990 roku. Pracował w wielu projektach tworząc grupy Teatru Forum oraz wspierając liderów między innymi w slamsach, szkołach, więzieniach, ośrodkach wsparcia psychologicznego. Jest koorydnatorem projektów związanych ze zdrowiem psychicznym oraz centrum kultury Cultura Viva. Geo prowadził warsztaty, wykłady oraz tworzył spektakle w Palestynie, Boliwii, Mozambiku, Indiach, RPA, Zimbabwe, Gwatemali, Argentynie, Urugwaju, Columbii, Egipcie a także w krajach Europy i Ameryki Północnej. Obecnie koordynuje nowy projekt „Teatru Uciśnionych w Maré” (to nazwa faweli), tworząc grupy Teatru Forum w jednej z największych faweli w Rio de Janeiro.

Teatr Uciśnionych (w Polscy najbardziej znana jest jego część czyli Teatr Forum) to metoda oparta o zabawę i edukację, efektywne narzędzie komunikacji, które próbuje środkami estetcznymi znajdywać konkretne sposoby rozwiązywania realnych problemów. Tworzy przez to możliwość grupom marginalizowanym przejęcia środków tworzenia sztuki oraz rozwijania ekspresjii i rozumienia świata wokół, szukając sposobów zmian społecznych.

Centrum Teatru Uciśnionych (The Center of the Theatre of the Oppressed – CTO), założone w 1986 roku w dzielnicy Lapa w Rio de Janeiro, jest jedyną instytucją, której dyrektorem artystycznym był Augusto Boal, założyciel Teatru Uciśnionych, w Polsce znany szerzej jako założyciel Teatr Forum. W swojej ponad 25 letniej historii, CTO stało się instytucją zajmującą się rozwojem i rozpowszechnianiem metod Teatru Forum w trakcie laboratoriów, seminariów, warsztatów, krajowych i międzynarodowych wymian oraz wielu innych wydarzeń na całym świecie. Działanie CTO pozwala edukatorom Teatru Forum kontynuować badanie, tworzenie i multiplikowanie tej metody w Brazylii i na całym świecie. Szkolenie aktywistów Teatru Forum rozwinięte przez CTO jest wyjątkowe i rewolucyjne – przyciągające uwagę studentów i praktyków z całego świata.

———–
ENGLISH VERSION

PRACTICAL LECTURE WITH GEO BRITTO , POLITICIAL-ARTISTIC COORDINATOR OF THE CENTER FOR THE THEATRE OF THE OPPRESSED (CTO), TALKS ABOUT HOW THE AESTHETICS CAN CHANGE THE WORLD

Geo Britto has been a member of the CTO since 1990. He has worked on several projects, creating groups of Theatre of the Oppressed and empowering multipliers in slums, schools, prisons and mental health centers, among others. Specifically, he coordinates the mental health projects and culture point / Living Culture(Cultura Viva). Geo has given numerous workshops and lectures and brought shows to Palestine, Bolivia, Mozambique, India, South Africa, Zimbabwe, Guatemala, Argentina, Uruguay, Colombia, Egypt, and also countries of Europe and North America. He currently coordinates the new project „Theatre of the Oppressed na Maré” (which is the name of a favela), creating groups of Theatre of the Oppressed in the largest and one of the most violent favelas of Rio de Janeiro.

The Theatre of the Oppressed is a playful and educational method, an effective tool of communication that seeks through aesthetic means, to find concrete ways to solve real problems. Creates the conditions for the oppressed to take ownership of the means of producing art, and expand their possibilities of expression and understanding of the world around him, seeking social change.

ABOUT CTO
The Center of the Theatre of the Oppressed – CTO, founded in 1986 in the neighborhood of Lapa in the city of Rio de Janeiro, is the only institution that had the artistic direction of Augusto Boal, founder of Theatre of the Oppressed. Over its 25 year history, CTO has become the only institution in the world dedicated to the development and dissemination of the methodology he devised in laboratories, seminars, and workshops, extending to national and international exchanges and a multitude of other events worldwide. His legacy continues to , allow the Jokers (educators of the Theatre of the Oppressed) to continue the construction, research and multiplication of this methodology in Brazil and the world.
The training of Theatre of the Oppressed’s multipliers developed by the CTO institution is both unprecedented and revolutionary, attracting the interests of students and practitioners around the world.

FREE ENTRY