Uczelnio - organizuj się! Nowy nabór tekstów

Uczelnio – organizuj się! Nowy nabór tekstów

Kilka miesięcy temu, przy okazji głosowania nad tzw. Ustawą 2.0, w polskim środowisku akademickim zawrzało. Uczelnie rozpoczęły prace nad nowymi statutami. Jakie zmiany ostatecznie czekają…

Read Article →
http://krytyka.org/wp-content/plugins/wp-accessibility/toolbar/css/a11y-contrast.css